ΔΡΑΣΕΙΣ

Νομός Φλώρινας
      Η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε από τον Ιανουάριο του 2002 και μέχρι τον Αύγουστο του 2010  είχε αναλάβει εργολαβικά την αποκλειστική εκμετάλλευση του Δημόσιου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας (το οποίο είναι εκμισθωμένο από το Ελληνικό Δημόσιο  σε ιδιωτική εταιρία) και εκτέλεσε  όλες τις συμβάσεις προμήθειας λιγνίτη που προέρχονται από αυτό προς τη Δ.Ε.Η Α.Ε. και προς οποιονδήποτε τρίτο για την ανωτέρω περίοδο.
Με τις εργασίες της τροφοδότησε σε ποσοστό μέχρι και 100%  τον Ατμοηλεκτρικο Σταθμό Μελίτης  (Α.Η.Σ ΜΕΛΙΤΗΣ) της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο Ν. Φλώρινας με καύσιμο (λιγνίτη), οργανώνοντας με  απόλυτη επιτυχία όλες τις απαραίτητες εργασίες εξόρυξης και παράδοσης  2,5 έως 3 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη ανά έτος.

Νομός Κοζάνης
     Από τον Ιούνιο του 2005 επαναλειτουργεί το Δημόσιο Λιγνιτωρυχείο Προσηλίου και τροφοδότησε με λιγνίτη την εταιρία Γ.Μ. & Μ.Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» με ποσότητες άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) τόνων ανά έτος και σήμερα τροφοδοτεί τη ΔΕΗ Α.Ε. με ποσότητες λιγνίτη που ξεπερνούν τους τριακόσιες χιλιάδες (300.000) τόνους ανά έτος.