ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται βασικά  οικονομικά στοιχεία  της εταιρίας για την τελευταία πενταετία:

%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9-5%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%b1%cf%83