ΣΤΟΧΟΙ

      H ME.TE. A.E. σε συνεργασία με την εταιρία ΗORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ (του ομίλου Κοπελούζου) έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτικού κοιτάσματος του Λιγνιτωρυχείου Βεύης στο Ν. Φλώρινας μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΥΠΕΚΑ). Η εταιρία παρακολουθώντας τις εξελίξεις στα Βαλκάνια στον τομέα της ενέργειας αναπτύσσεται μέσω θυγατρικής της εταιρίας, με έδρα τα Μπίτολα στον χώρο των λιγνιτωρυχείων αλλά και στον ευρύτερο μεταλλευτικό τομέα. Παράλληλα η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας για τον εντοπισμό περιοχών με κοιτάσματα  χαλαζία καθώς και  άλλα βιομηχανικά ορυκτά στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.