ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

   Η Εταιρία έχοντας απόλυτη συναίσθηση της κοινωνικής της ευθύνης, δεσμεύεται να καταβάλλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών της στα έργα της, να φροντίζει για τη θετική της συμβολή στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και να εκσυγχρονίζεται διαρκώς προκειμένου να αξιοποιεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τον Εθνικό Ορυκτό Πλούτο, ελαχιστοποιώντας τις όποιες επιπτώσεις προκύπτουν από τη λειτουργία ορυχείων.